Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym https://gopsjaktorow.pl/ (dalej jako „Serwis Internetowy”).

Administratorem Serwisu internetowego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Jaktorowie (96-313), przy ul. Warszawskiej 33.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Serwisie internetowym

Dane osobowe zbierane przez Serwis internetowy są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Jako Administrator Serwisu internetowego dokładamy szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji nam przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzana danych osobowych zbieranych przez nas w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • w celu umożliwia zewnętrznym reklamodawcom kierowanie do Ciebie odpowiednich reklam zbieramy cookies marketingowe. Ta usługa parowania jest świadczona przez zewnętrzne centra reklamowe, co ułatwia reklamodawcom składanie ofert w czasie rzeczywistym,
 • w celu weryfikacji autentyczności sesji przeglądarki, zapamiętania Twoich ustawień w Serwisie internetowym oraz optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy Serwis internetowy zbiera również pliki cookies niezbędne,

Dodatkowo zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy rwnież zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp..

 

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Twoim komputerze.

 

W jakim celu nasz Serwis internetowy korzysta z plików cookie?

Przykłady wykorzystania plików cookies w naszym Serwisie internetowym:

 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień w Serwisie internetowym,
 • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki,
 • zwiększenie bezpieczeństwa oraz wydajności Serwisu internetowego,
 • umożliwienie zewnętrznym reklamodawcom kierowanie odpowiednich reklam w czasie rzeczywistym,

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Wykorzystywane w ramach Serwisu internetowego pliki cookies dzielą się na stałe i sesyjne. Pliki cookies stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego przez czas określony w ramach ich własnych parametrów lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Pliki cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które są usuwane automatycznie po wylogowaniu się przez Ciebie z Serwisu internetowego lub po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Nasz Serwis internetowy wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • niezbędne – pozostają na Twoim urządzeniu:
 • do czasu opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • przez okres do 1 roku lub do momentu ich usunięcia,
 • do momentu ich usunięcia.
 • cookies marketingowe są przechowywane do czasu opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Czy możesz zrezygnować z akceptowania cookies?

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień w zakresie akceptacji cookies niezbędnych możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi niezbędnych plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W przypadku pozostałych cookies możesz wyłączyć/zaakceptować ich rejestrowanie w ustawieniach zasad rejestrowania cookies przed wejściem do Serwisu internetowego.

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie rejestrowania niezbednych plików cookies:

 

Z czym się wiąże odmowa na korzystane z plików cookies?

W przypadku cookies marketingowych odmowa ich rejestrowania nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi konsekwencjami. W przypadku cookies niezbędnych odmowa ich rejestrowania może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu internetowego mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ te pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez nasz Serwis internetowy.

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane wraz przez nasz Serwis Internetowy będą przetwarzane przeze nas przez okres niezbędny do realizacji usług. Zebrane przeze nas logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz moim Serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby.

 

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom świadczącym dla nas usługi w zakresie administrowania Serwisem;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi hostingowe w ramach Serwisu internetowego.