Aktualności

 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

 Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Nasze cele

 • Przeciwdziałanie przemocy

  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 adresowany jest do osób i rodzin, które z powodu problemu przemocy w rodzinie nie radzą sobie z ich rozwiązaniem

 • Usługi opiekuńcze

  Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione.

 • Wspieranie rodziny

  Celem programu jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i środowiska rodzinnego, służące harmonijnemu rozwojowi i samodzielności życiowej.

 • Pomoc społeczna

  Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.

Galeria

Zespół interdyscyplinarny

Logopeda i psycholog

Obowiązek informacyjny