W ZWIĄZKU Z RÓŻNYMI ZGŁOSZENIAMI DOTYCZĄCYMI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU NAMÓWIENIE MIESZKAŃCÓW GMINY JAKTORÓW NA WYMIANĘ PIECA INFORMUJEMY ŻE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKTOROWIE NIE PROWADZI ŻADNYCH DZIAŁAŃ W TYM ZAKRESIE. WSZELKIE PRÓBY WYŁUDZENIA DANYCH A W SZCZEGÓLNOŚCI O DOCHODACH PROSIMY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY W JAKTOROWIE

Informujemy, iż od września 2021 roku wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+ dla, które mają ustaloną wypłatę w formie gotówki odbywać się będą w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie zgodnie z terminem wskazanym w decyzji. Wypłaty w godzinach 10:30 - 14:00

Aktualności

Uwaga na oszustów !

Uwaga na oszustów !

W ZWIĄZKU Z RÓŻNYMI ZGŁOSZENIAMI DOTYCZĄCYMI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU NAMÓWIENIE MIESZKAŃCÓW GMINY JAKTORÓW NA WYMIANĘ PIECA INFORMUJEMY ŻE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JAKTOROWIE...

 Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

 Zespół interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

Nasze cele

 • Przeciwdziałanie przemocy

  Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 adresowany jest do osób i rodzin, które z powodu problemu przemocy w rodzinie nie radzą sobie z ich rozwiązaniem

 • Usługi opiekuńcze

  Świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione.

 • Wspieranie rodziny

  Celem programu jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych i środowiska rodzinnego, służące harmonijnemu rozwojowi i samodzielności życiowej.

 • Pomoc społeczna

  Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym.

Galeria

Zespół interdyscyplinarny

Logopeda i psycholog

Obowiązek informacyjny