RODO

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaktorowie jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Możliwe formy kontaktu:

  • listownie przesyłając korespondencję na nasz adres, z dopiskiem „IOD”,

  • mailowo na adres: iod@gopsjaktorow.pl.

 

 

OBOWIĄZEK IN FORMACYJNY

Dla osób fizycznych, których dane osobowe przetwarza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie jako administrator – pobierz