Projekty/Programy

Jesteś tutaj: Strona główna / Projekty/Programy

Zostań przyjacielem osób starszych!

Kuźnia Inicjatyw “Wiskitki.org” oraz Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych prowadzą nabór do projektu, którego celem jest zachęcenie samotnych osób starszych do wyjścia z domu i korzystania z aktywnych form spędzenia wolnego czasu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście zadań dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

  • Zapraszamy osoby w wieku 55+, które mogą przeznaczyć jedną godzinę w tygodniu na odwiedziny osób starszych i samotnych. – zachęca Jakub Kamiński z Kuźni Inicjatyw “Wiskitki.org”. – Niestety bardzo często emerytura oznacza zamknięcie się w czterech ścianach i spędzanie czasu głównie przed telewizorem – dodaje – Taka sytuacja powoduje wykluczenie osoby starszej ze społeczeństwa, przyspieszenie procesów starzenia się, bardzo często depresję. Chcemy temu przeciwdziałać.

Poprzez wspólne spotkania, spacery i przyjacielskie rozmowy wolontariusze – przyjaciele osób starszych – będą zachęcać osoby samotne do większej aktywności w kontaktach z innymi.

  • Dla wolontariuszy zaplanowaliśmy szerokie wsparcie – mówi Katarzyna Niewczas, Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych – Wezmą oni udział w dwóch wyjazdach integracyjnych, co miesiąc spotkają się z koordynatorem na uroczystej kolacji. Przewidziane są też wyjścia do kina, czy teatru. Cały czas będziemy ich wspierać w kontakcie z osobami samotnymi.

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się poprzez formularz na stronie www.siecinicjatywsenioralnych.pl Potem spotkają się z organizatorami i uzyskają wszystkie informacje. Dopiero po tym spotkaniu będą mogli podjąć ostateczną decyzję. Projekt realizowany jest na terenie gmin: Jaktorów, Pniewy, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Teresin, Wiskitki. Partnerami projektu są ośrodki pomocy społecznej z tych gmin. Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Będzie realizowane do końca roku.

Regulamin_udziału-w-projekcie

W dzisiejszych czasach zaburzenia psychiczne figurują na liście chorób cywilizacyjnych, ich wzrost jest faktem, a kwestia ochrony zdrowia psychicznego bardzo istotna. Próbą podjęcia celowych, zamierzonych oraz jednolitych działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. z  2017 r., poz. 458). Przepis ten ma na celu podjęcie szeroko zakrojonych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, których konieczność wynika ze stale wzrastającego zagrożenia dla tej sfery życia obywateli. Działaniom z zakresu ochrony zdrowia psychicznego nadano ramy prawne, podnosząc tym samym rangę zadań realizowanych przez instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe .

GminnyProgramOchronyZdr,Psych

Od października 2005r. w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Klub Integracji Społecznej i Samopomocy, obecnie jako KLUB SAMOPOMOCY. Podstawową formą działania klubu jest praca środowiskowa z grupami samopomocowymi i wsparcia. W ramach KISS działały: grupa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, grupa edukacyjno-terapeutyczna dla kobiet, matek rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz grupa samopomocowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, stawiająca pierwsze kroki w wolontariacie na rzecz osób niepełnosprawnych, ale też na rzecz całej społeczności lokalnej.

Klub Samopomocy

Z danych pozyskanych z ewidencji ludności Gminy Jaktorów, wynika , że w roku 2016 Gminę Jaktorów zamieszkiwało łącznie 11803 osób, z których 1855 osób w wieku 60+ (co stanowi 15,72% wszystkich mieszkańców). Z tego samego źródła uzyskujemy informacje, iż 68,68% osób z tej grupy stanowią kobiety.

program integracji i aktywizacji seniorów gminy jaktorów