Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Jaktorów

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Jaktorów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 02 czerwca do 16 czerwca 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Jaktorów.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

http://www.diagnoza-spoleczna.pl/link/85859910e3998dc

 
Zachęcamy do udziału w badaniu.