Informacja dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku wichury

Informacja dla mieszkańców poszkodowanych w wyniku wichury

Serdecznie współczuję wszystkim mieszkańcom pokrzywdzonym w związku z przejściem w dniu 17.01.2022 r. nad naszą gminą wichury. Zjawisko atmosferyczne o tak wielkiej niszczycielskiej sile jest bezprecedensowe w najnowszej historii naszej gminy. Chciałbym zapewnić o mojej solidarności z każdym poszkodowanym mieszkańcem.

Wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy w Jaktorowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie wyrażamy gotowość pomocy w usuwaniu skutków wichury.

W związku z powyższym proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w  Jaktorowie pod nr tel. 46 856-40-44 tych mieszkańców, których budynki mieszkalne ucierpiały w skutek wichury, w celu zgłoszenia zaistniałej szkody. Stworzenie pełnej listy strat pozwoli na ewentualne uruchomienie środków pomocowych w formie zasiłków celowych. Zgłosić można straty dotyczące tylko i wyłącznie budynków zamieszkałych. Niestety, ale nie ma możliwości uzyskania zasiłku celowego na potrzeby odbudowy np.: uszkodzonego ogrodzenia nieruchomości, budynków gospodarczych, budynków niezamieszkałych, będących w budowie czy też naprawy uszkodzonych samochodów.

W miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych wspólnie z jednostkami OSP działającymi na terenie gminy, będziemy pomagać mieszkańcom w niezbędnych pracach porządkowych. W związku z tym wszystkie osoby, które z różnorakich przyczyn nie są w stanie we wysłanym zakresie uprzątnąć powalonych drzew, proszę o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. urzędu pod nr telefonu 46 854-51-15 lub mailowo na adres: rolnictwo@jaktorow.pl. Pomoc nastąpi po uprzednim udrożnieniu wszystkich ciągów komunikacyjnych oraz zabezpieczeniu uszkodzonego mienia komunalnego. 

Jednocześnie chciałbym bardzo prosić tych Państwa, którzy borykają się z problemem braku dostaw energii elektrycznej, o jeszcze chwilę cierpliwości. Z usuwaniem awarii sieci energetycznej walczy obecnie kilkadziesiąt ekip technicznych. Z zapewnień przedstawicieli PGE Dystrybucja S. A. Zakład Energetyczny Żyrardów wynika, że do dnia dzisiejszego do godz. 23:00 planowane jest przywrócenie dostaw energii elektrycznej do 90% odbiorców z terenu Gminy Jaktorów.

Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim Strażakom zarówno zawodowym jak i ochotnikom, niezliczonej ilości energetykom usuwającym awarie na sieciach energetycznych, pracownikom Urzędu Gminy w Jaktorowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz przede wszystkim mieszkańcom, za ich ciężką i ofiarną pracę przy usuwaniu skutków wichury. Bardzo cieszy ta solidarność okazywana osobom poszkodowanym przez żywioł.

 

WÓJT GMINY JAKTORÓW

/-/ Maciej Śliwerski