INFORMACJA O PROGRAMIE „WSPIERAJ SENIORA”

INFORMACJA O PROGRAMIE „WSPIERAJ SENIORA”

W trosce o zdrowie, bezpieczeństwo i dobro Seniorów, Gmina Jaktorów przystąpiła do Programu „ Wspieraj Seniora”.

Program ma na celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domach.  Zgodnie z wytycznymi do realizacji Programu „ Wspieraj Seniora” pomoc dotyczy w szczególności dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej. Istotnym jest fakt, iż koszty zakupów pokrywa Senior.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu.

Krok 1. Seniorzy w wieku 70 lat i więcej, którzy zdecydują się pozostać w domu z powodu epidemii dzwonią na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów tel: 22 505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenia i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszt zakupów pokrywa Senior.

 

Zachęcamy do wzięcia  udziału w Programie!