Nowy wzór wniosków na „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.”

Nowy wzór wniosków na „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.”

Od dnia 27.10.2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku na „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.”

NOWY WZÓR WNIOSKU