Przyjmowanie wniosków na „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.”

Przyjmowanie wniosków na „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.”

Od dnia 25.10.2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszczący się przy ulicy Warszawskiej 35 będzie przyjmował wnioski na „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła” w pokoju numer 3 od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 – 14:00.

Wnioski można również składać poprzez platformę e-PUAP, EMPATIE

WNIOSEK O DODATEK