Uruchomienie Dziennego Domu Pobytu i świadczenie usług społecznych w lokalnej społeczności dla mieszkańców 60+ powiatu pruszkowskiego i grodziskiego

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
realizuje projekt
dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020

Szczegóły w załączniku PLAKAT DDP