Warsztaty z pierwszej pomocy dla seniorów – zajęcia praktyczne.

Warsztaty z pierwszej pomocy dla seniorów – zajęcia praktyczne.

Bezpieczni z AVE

Realizator: Fundacja AVE

Zadanie sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Warsztaty z pierwszej pomocy dla seniorów – zajęcia praktyczne.

Grupa odbiorców: 20-25 seniorów.

Czas trwania: około 2 godzin.

 

Program takich zajęć przedstawiać się będzie następująco:

WSTĘP DO KURSU

Na zajęciach uczestnik:

 • pozna cel kursu oraz zasady panujące na zajęciach

Forma: rozmowa, przedstawienie się.

BEZPIECZNE MIEJSCE ZDARZENIA

Po zajęciach uczestnik będzie:

 • znał elementy łańcucha ratunkowego,
 • znał zasady bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia,
 • potrafił zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • znał numery alarmowe i wiedział jak złożyć prawidłowy meldunek,

Forma: scenka symulacyjna z omówieniem/gra, ćwiczenia.

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U DZIECI, DOROSŁYCH I SENIORÓW

Po zajęciach uczestnik będzie:

 • umiał udrożnić drogi oddechowe,
 • umiał zbadać oznaki życia,
 • umiał przeprowadzić RKO (ćwiczenia na fantomie),
 • wiedział, jak używać AED (dostępne w metrze i galerach)
 • wiedział, kiedy można zakończyć RKO.

Forma: pokaz i ćwiczenia w grupach,

POSTĘPOWANIE Z RANAMI

Po zajęciach uczestnik będzie:

 • umiał opatrzyć skaleczenie i otarcie,
 • znał zasady postępowania z ranami,
 • umiał zastosować różne opatrunki,
 • umiał zareagować w przypadku krwotoku z nosa,

Forma: scenka symulowana z omówieniem, ćwiczenia w parach.