Zaproszenie seniorów 60+ na spektakle.

Zaproszenie seniorów 60+ na spektakle.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie
w ramach realizacji działań z zakresu
Programu Aktywizacji i Integracji Seniorów
Gminy Jaktorów na lata 2018-2023


ZAPRASZA
mieszkańców Gminy Jaktorów
Seniorów 60+ na:

spektakl „Wieczór Polski”
w Teatrze Buffo w dniu 06.04.2024 r.


spektakl „Sinatra 100+”
w Teatrze 6 Piętro w dniu 28.04.2024 r.

Liczba miejsc ograniczona.


Jedna osoba może wybrać jeden spektakl.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.


Zapisy pod nr telefonu 46 856 42 44
lub osobiście w GOPS Jaktorów w godz. 8:00-16:00
od poniedziałku do piątku


ZAPRASZAMY!